Aktivreality
Aktivreality
Aktivreality
Aktivreality víc než jen standard !

Profesionální a komplexní služby spojené s novými a účinnými technikami prodeje nás drží vždy o krok dál před konkurencí.

více informací ...

Úvod > Naše služby > Správa pronájmu nemovitostí

Správa pronájmu nemovitostí

Pronajímáte svou nemovitost a přináší Vám to samé starosti? Svěřte správu pronájmu do našich rukou.


Jsme schopni zajistit komplexní správu pronájmu jednotlivých bytových jednotek, rodinných domů, tak i celého bytového domu.

Bytový dům

 • pronájem bytové jednotky (vč. podpisů Nájemních smluv na základě Plné moci)
 • vedení řádné evidence nájemníků
 • sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky
 • kontrolu úhrad nájemného a nákladů na energie a servis
 • jednání s „neplatiči“
 • řešení výpovědí z nájmu
 • obnova nájemních smluv
 • pravidelný controlling pronajatých bytových jednotek vč. řešení oprav v bytě (tj. které je povinen si zajistit a uhradit nájemce a které majitel objektu)
 • pravidelná výměna měřící a regulační techniky včetně zajištění předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a čtení měřidel
 • běžná údržba bytového domu (zajištění úklidu společných prostor minimálně jednou týdně, péče o pozemky náležící k bytovému domu (sekání trávy, odklízení sněhu), pravidelná prohlídka domu minimálně jednou měsíčně - vzhledem k technickému stavu nemovitosti navrhnutí případných oprav, úprav nebo rekonstrukce
 • smluvní zajištění stálé nouzové služby řemeslnických činností (voda, plyn, elektrická energie, výtahy etc.)
 • odstranění havárií, nejnutnější havarijní zásahy do 24 hodin od jejich nahlášení 7 dní v týdnu, informace o nepřetržité havarijní službě je vždy uvedena na nástěnce ve vstupním vestibulu

Bytová jednotka, rodinný dům

 • příprava bytové jednotky či rodinného domu k pronájmu – vymalování, funkčnost bytu/domu ke sjednanému účelu
 • vyhledání vhodného nájemníka
 • smluvní zajištění nájemníka (smlouva o nájmu, předávací protokol, platební kalendář atd.)
 • komunikace s nájemníkem, řešení nečekaných situací
 • zajištění oprav v bytě/domě
 • daňové přiznání z příjmu z pronájmu
 • řešení problémů s neplatičem
 • řešení výpovědi z nájmu
 • vyhledání nového nájemníka

Odměna za poskytnuté služby je stanovena individuálně a je hrazena měsíčně.

Pro více informací či objednání služby nás prosím kontaktujte na tel.: +420 774 730 883 či emailu: info@aktivreality.cz