1. mýtus: kupní smlouva je nekonečně variabilní

Máte-li dojem, že když kupní smlouva nemá přesně stanovenou podobu a je do jisté míry variabilní, můžete do ní napsat, co chcete, jste na velkém omylu. Kromě obsahu, který má svá kritéria a zahrnuje třeba ujednání o ceně, řádnou specifikaci předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikaci smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti musíte počítat například se skutečností, že stejnopis kupní smlouvy, který podáváte na příslušný katastrální úřad, musí být opatřen úředně ověřenými podpisy smluvních stran.

Neznalost zákona neomlouvá a právě z toho důvodu Aktivreality spolupracuje s renomovanou a v oboru zkušenou advokátní kanceláří.

2. mýtus: nemovitost je majetkem kupujícího hned po podpisu smlouvy

Představujete si, že vy i kupující podepíšete smlouvu, předáte si v kufříku hotovost a půjdete každý do svého bydlení? Tak to nefunguje. Nemovitost začne kupujícímu říkat „pane“ až ve chvíli, kdy mu budou na katastrálním úřadě přiznána k této nemovitosti práva. Vy potom získáte přístup k penězům, které máte bezpečně uložené na úschovný účet advokáta či notáře.

3. mýtus: cenu nemovitosti můžete stanovit libovolně a tím ušetřit na dani

Líbí se někomu váš dům, když se zmíníte, že ho chcete prodat, zamne si ruce a nervózně se optá, kolik za něj budete chtít… A vy mu řeknete, že do smlouvy zakotvíte nižší částku, on zaplatí o něco vyšší, ale nikdo se nic nedozví? Takto se to také nedělá.

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je tržní cena uvedená v kupní smlouvě nebo 75 % směrné hodnoty nemovitosti, což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. Daň se odvíjí vždy od vyšší z těchto částek a není možné do kupní smlouvy napsat směšně nízkou sumu a ještě spoustu peněz získat od kupujícího bokem.

Pozor! V současnosti jste jako kupující povinni přiznat se k dani z nabytí nemovitých věcí během 3 měsíců od 1. dne v měsíci, který následuje po vkladu nemovitosti do katastru. Můžete, ale zůstat v klidu, Aktivreality tuto starost převezme na sebe a daňové přiznání Vám včas připraví.

4. mýtus: daň z příjmu se při obchodu s nemovitostí neplatí

Jak kdy. Daň z příjmu se prodeje nemovitosti netýká pouze v případě, že je prodávající jejím vlastníkem po zákonem stanovenou dobu. U nemovitosti, kterou vlastník přímo využívá nebo ji využívají osoby v přímé linii, jde o 2 roky, u ostatních nemovitostí tato lhůta trvá 5 let. Po dvou, případně po pěti letech je možné nemovitost prodat a neplatit kvůli tomu daň z příjmu.

5. mýtus: nemovitost s věcným břemenem nebo v exekuci je neprodejná

Že by se nějaká nemovitost nedala prodat? Tomu nevěřte. Rozhodně tedy ne, pokud se bavíme o nemovitostech s věcným břemenem či v exekuci. Pro oba případy existuje hned několik možných řešení.

6. mýtus: bez realitky je to hračka a navíc zadarmo

To také pravda není. Na prodej nemovitosti bez realitky musíte být perfektně připraveni, mít veškeré potřebné informace, které za Vás jinak mohou obstarat naši makléři. Budete také potřebovat dostatek volného času, abyste vše zajistili a pevné nervy abyste mohli počítat s jakoukoli situací, která může nastat. Pokud nemáte právní vzdělání, může Vás potkat spousta nezáviděníhodných a stresujících okamžiků.

Realitní makléři Aktivreality za sebou mají hodiny školení a spousty prodejů nemovitostí podobných té Vaší – pokud uvažujete o jejím prodeji, kontaktujte nás a zbořte mýty a prodejte! Nevěřte mýtům, které se neochvějně drží mezi laickou veřejností.