Daňové přiznánípro daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti

Koupili jste nemovitost a potřebujete podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Či si přejete podat daňové přiznání k dani z nemovitostí? Obraťte se na nás!


Daň z nabytí nemovitých věcí

Při nabytí nemovitosti je třeba uhradit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní ceny či z ceny obvyklé určené Finančním úřadem pomocí směrné hodnoty. Je však možné, pokud nebudete souhlasit s cenou určenou Finančním úřadem, nechat si vypracovat znalecký posudek. Náklady na vypracování znaleckého posudku posléze můžete uplatnit pro snížení základu daně. Daňové přiznání je třeba podat a daň uhradit do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, kdy je nový majitel uveden v katastru nemovitostí.

Chcete podat daň z nabytí nemovitých věcí a nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí? Zastavte se u nás a my jej za Vás vyplníme.

Cena je jednotně stanovena ve výši

1 210,- Kč vč. DPH.

Daň z nemovitosti

Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznánído 31. ledna stávajícího roku za rok předcházející (tj. když se platí daň z nemovitostí za rok 2020, tak se musí daňové přiznání podat do 31. ledna 2021). Rozhodným obdobím pro výpočet daně je 1.1. příslušného roku. V případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, se přiznání nepodává. Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka. Místem určeným výnosu daně jsou rozpočty měst a obcí, v jejichž územním obvodě se zdaňovaná nemovitost nachází.

Chcete podat daň z nemovitých věcí a nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí? Zastavte se u nás a my jej za Vás vyplníme.

Cena je jednotně stanovena ve výši

1 210,- Kč vč. DPH.


Pro více informací či objednání služby nás prosím kontaktujte na tel.: +420 734 369 154 či emailu: [email protected]