Správa pronájmu nemovitostí

Pronajímáte svou nemovitost a přináší Vám to samé starosti? Svěřte správu pronájmu do našich rukou.

Jsme schopni zajistit komplexní správu pronájmu jednotlivých bytových jednotek, rodinných domů, tak i celého bytového domu.


Bytová jednotka, rodinný dům

Příprava bytové jednotky či rodinného domu k pronájmu – vymalování, funkčnost bytu/domu ke sjednanému účelu.


Vyhledání vhodného nájemníka.


Smluvní zajištění nájemníka (smlouva o nájmu, předávací protokol, platební kalendář atd.).


Komunikace s nájemníkem, řešení nečekaných situací.


Zajištění oprav v bytě/domě.


Daňové přiznání z příjmu z pronájmu.


Řešení problémů s neplatičem.


Řešení výpovědi z nájmu.


Vyhledání nového nájemníka.

Bytový dům

Pronájem bytové jednotky (vč. podpisů Nájemních smluv na základě Plné moci).


Vedení řádné evidence nájemníků.


Sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky.


Kontrolu úhrad nájemného a nákladů na energie a servis.


Jednání s „neplatiči“.


Řešení výpovědí z nájmu.


Obnova nájemních smluv.


Pravidelný controlling pronajatých bytových jednotek vč. řešení oprav v bytě (tj. které je povinen si zajistit a uhradit nájemce a které majitel objektu).


Pravidelná výměna měřící a regulační techniky včetně zajištění předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a čtení měřidel.


Běžná údržba bytového domu (zajištění úklidu společných prostor minimálně jednou týdně, péče o pozemky náležící k bytovému domu (sekání trávy, odklízení sněhu), pravidelná prohlídka domu minimálně jednou měsíčně - vzhledem k technickému stavu nemovitosti navrhnutí případných oprav, úprav nebo rekonstrukce.


Smluvní zajištění stálé nouzové služby řemeslnických činností (voda, plyn, elektrická energie, výtahy etc.).


Odstranění havárií, nejnutnější havarijní zásahy do 24 hodin od jejich nahlášení 7 dní v týdnu, informace o nepřetržité havarijní službě je vždy uvedena na nástěnce ve vstupním vestibulu.


Odměna za poskytnuté služby je stanovena individuálně a je hrazena měsíčně.

Pro více informací či objednání služby nás prosím kontaktujte na tel.: +420 774 730 883 či emailu: [email protected].