Co je inspekce nemovitosti?

Inspekce nemovitosti je odborné prověření technického stavu bytu nebo domu. Zpráva, kterou klient obdrží, popisuje skutečný stav nemovitosti, případné závady a náklady na sanaci vad. Tato služba je užitečná jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího – oběma totiž odhaluje problémy, které by mohly při prodeji nebo nákupu nemovitosti nastat. Kupující ochrání před nepříjemnými překvapeními, které se mohou objevit časem, při užívání objektu. Prodávající jsou potom chráněni před vážnými problémy, které jsou spojeny s odpovědností za poruchy – na základě skrytých vad může chtít kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat slevu.

Jak inspekce probíhá?

Inspekce je podrobná prohlídka nemovitosti inspektorem. Inspektor prověří celkový stav nemovitosti, důkladně prozkoumá všechny její části, provede měření ploch, změří vlhkost zdiva, rovnost povrchů v interiéru. Dále projde kontrolou statika domu, stav střechy, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Inspektoři přezkoumají i úniky tepla, hluk nebo výskyt radonu.
Následně je sepsána podrobná zpráva shrnující stav nemovitosti, zjištěné závady, ale i závady které mohou teprve nastat a návrh na opravu a její nákladnost.
Inspektor by tedy měl mít mnohaleté zkušenosti, ale i nejmodernější techniku, aby byl schopen vše výše uvedené zjistit.

Inspekce a praxe

Díky inspekci získá kupující jistotu, že nemovitost, o kterou má zájem, je odborně prohlédnuta a že cena kterou za nemovitost zaplatí odpovídá jejímu skutečnému stavu.
Prodávající zase v očích kupujícího stoupne, jako člověk, který se nebojí přiznat nedostatky. Inspekce mu pomůže i jednoduše stanovit cenu, o které pak nikdo nebude licitovat. Zároveň se prodávající chrání před případnými reklamacemi a soudními spory, ke kterým může dojít kvůli skrytým vadám.
Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je pak mnohem jednodušší, ani jedna strana totiž nemá pocit, že by jí chtěl někdo obejít a připravit o peníze.