Jaké problémy přinášelo předkupní právo:

Mnoho bytových jednotek, převedším ty v novostavbách, má zajištěno parkovací stání ve společných garážích a tento prostor je vymezen jako nebytová jednotka spoluvlastněná všemi vlastníky (nezřídka to samé platí pro sklepy). V praxi to znamenalo, že vlastník jednotky musel nabídnout spoluvlastnický podíl na garážích všem spoluvlastníkům, resp. si musel nejdříve najít kupce a před uzavřením kupní smlouvy ji předložit ostatním spoluvlastníkům. Ti pak měli až 3 měsíce na vyjádření, zda o podíl mají či nemají zájem. Kromě administrativní zátěže, kterou tato úprava přinášela, se prodej bytu výrazně protáhl a často se stávalo, že obchod padl kvůli některému ze spoluvlastníků.

Jaké je tedy nové znění paragrafů týkajících se předkupního práva:

Předkupní právo v podstatě přestane existovat. Pokud chcete nemovitost prodat nebo darovat, nemusíte svůj podíl nabízet žádnému ze spoluvlastníků. Pokud podíl na nemovitosti získáte způsobem, kdy založení spoluvlastnictví nelze ovlivnit (např. v rámci dědictví), máte povinnost nabídnout svůj podíl spoluvlastníkům pod dobu 6 měsíců od nabytí. Pokud ale s prodejem počkáte na uplynutí této lhůty, můžete podíl převést bez nutnosti nabízet ostatním spoluvlastníkům.

Nové znění §1124

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. 

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Naštěstí tak došlo k opětovnému zjednodušení předkupního práva a zátěž, které padala na majitele spoluvlastnických podílů tak po dvou letech končí.