Lokalita

Než se vrhnete na ostatní, neméně důležité body, bylo by dobré rozmyslet se, kde vlastně chcete bydlet. Chcete mít vše nadosah a bydlet v blízkosti většího města? Nebo je Vaším snem klidnější menší obec? Dobře zvažte varianty, které se vám nabízejí. Pokud plánujete v domě žít s rodinou, zjistěte si dopravní dostupnost, a to jak vzdálenost od dálnice, tak obslužnost MHD i železnice. Důležité je také vědět, jak vzdálený je obchod, lékař, školka nebo škola.

Už jste si svůj pozemek vybrali? V tom případě by bylo dobré zjistit si o něm více informací.

Katastr nemovitostí

Vaše první cesta by měla vést na katastr, kde zjistíte právní stav pozemku. Tedy kdo je vlastníkem, zda jich není více, zda na pozemku neváznou věcná břemena, nebo jestli není pozemek zatížen exekucí. Základní informace se dozvíte na stránkách Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx. Pokud budete potřebovat více informací zjistíte je na Listu vlastnictví, který získáte CzechPointu.

Na pozemku můžete nalézt věcná břemena, a to jak ve prospěch soukromé osoby nebo ve prospěch státu, obce, právnických osob, finančních institucí (např. kanalizační řad, telefonní kabel, hypoteční úvěr).

Příjezdová cesta

Na Váš pozemek se potřebujete nějak dostat. Vede k němu příjezdová cesta a budete ji moci bez problémů využívat? Pokud cesta patří obci, s jejím využíváním byste neměli mít problém. Pokud, ale cesta na Váš pozemek vede přes cizí pozemky, můžete to přinášet spoustu komplikací. Vše se dá ošetřit věcným břemenem, záleží však na majitelích a jejich vztazích s okolím.

Inženýrské sítě

Při prohlídce pozemku si zkontrolujte, jak je pozemek vybaven. Zda je napojen na kanalizaci, elektřinu, plyn a vodovod. Zjistěte si i jaký je signál mobilní sítě. Ideální stav je, pokud jsou všechny přípojky zkolaudované, pokud ne počítejte s časovou rezervou nutnou na jejich kolaudaci.

Územní plán

V územním plánu si zjistěte, zda se na Vámi vybraném pozemku dá stavět, a případně co zde můžete postavit (např. může být v Územním plánu stanovena maximální výška stavby, sklon střechy, nebo procentuální zastavitelnost pozemku). V územním plánu také naleznete informace o záplavovém území, nebo o ochranných pásmech, nutných vzdálenostech od železniční tratě, drátů vysokého napětí, nebo břehů rybníka. Můžete zde najít i informace o plánované výstavbě v okolí.