Nejčastěji se s nezapsanými nebo chybně zapsanými stavbami setkáváme u starších domů, postavených před několika desítkami let. Často majitelé stavby postavili, zkolaudovali, ale na katastrální úřad už celou věc neoznámili. Pokud máte veškeré dokumenty (např. kolaudační rozhodnutí, geometrický plán apod.), může být zápis relativně jednoduchý.

Dvě nejčastější varianty legalizace stavby:

Je-li stavba starší roku 1976, pro zápis do katastru nemovitostí bude třeba zajistit potvrzení od stavebního úřadu. Stavební úřad by Vám měl takové potvrzení vydat na základě Vaší žádosti, podložené pasportem stavby, geometrickým plánem a dalších případných potvrzení od městského úřadu.

Jedná-li se o novější stavby je postup zápisu trochu náročnější. Stavební úřad po Vás pravděpodobně bude chtít podrobnější dokumentaci. Může se jednat o dodatečnou kolaudaci, revizi instalací apod. Požadavky stavebního úřadu se mohou lišit podle konkrétního případu.

V obou případech je nutné se spojit s dotčeným stavebním úřadem příslušné obce a zjistit co pro legalizaci stavby vyžaduje. Zároveň se připravte na to, že práce geodetů apod. něco stojí.

Ve chvíli, kdy získáte souhlasné vyjádření ze stavebního úřadu, je třeba nechat stavbu správně zakreslit do katastru nemovitostí. K žádosti o zápis stavby budete potřebovat zmiňované vyjádření a originál geometrického plánu.

Proč stavby legalizovat?

Pokud jste prodávající, je správné zapsání staveb do katastru nemovitostí ve Vašem zájmu. Kupci se určitě budou zajímat o to, zda je vše v pořádku a v případě, že financují koupi nemovitosti hypotékou, určitě na nezapsanou, nebo špatně zapsanou nemovitost přijde odhadce banky. Banka pak zájemci nepůjčí a vy přijdete o kupce.