Úvod

Vážení pracovníci RK, dovolte nám, abychom vám touto formou ještě jednou poděkovali za pomoc při prodeji naší nemovitosti. Velmi oceňujeme především vysokou profesionalitu pana Viktora Janovského, který měl rozhodující vliv na uskutečněném prodeji. Mimořádnou pozornost však zasluhuje jeho absolutní korektnost, tj. slušné, čestné, zdvořilé a vlídné vystupování, které provázelo všechna naše jednání od počátku až do ukončení prodeje, neboť právě toto nepatří v dnešní době vždy mezi samozřejmosti

Marta a Václav Jeřábkovi - Rumburk