Tržní odhad

Tento způsob ocenění vám určí tzv. obvyklou cenu, tedy optimální cenu, za kterou lze v dané lokalitě nemovitost prodat. Více než použité materiály na stavbu nebo její stáří jde o porovnání nabídky a poptávky. Pokud je tato cena nižší než cena, za kterou jste nemovitost prodali, můžete si být jisti tím, že jste udělali dobrý obchod. Lepší je ale nechat si zpracovat odhad ještě před prodejem. Kromě odhadce ho pro vás může vypracovat i realitní kancelář, nebo živnostník s patřičným vzděláním či praxí.

Odhad ceny pro účely dědického řízení

Toto stanovení ceny u nemovitostí potřebuje notář při vyřizování dědictví. Zpravidla si vystačíte s odborným oceněním od realitní kanceláře (makléře). Odhadnutá cena se vztahuje ke dni úmrtí zůstavitele. Náklady se pohybují v řádech tisícikorun. My v Aktivreality pro vás toto ocenění vyhotovíme zdarma, a to v případě, že nemovitost budete po ukončení dědického řízení prodávat s námi.

Bankovní odhad

Pokud budete koupi nemovitosti financovat hypotečním úvěrem, bez tohoto odhadu se neobejdete. Odhad pro vás vyhotoví odhadci spolupracující s bankou, v některých případech přímo zaměstnanci banky. Výsledná cena ovlivňuje výši úroku a je podkladem pro schválení hypotečního úvěru. Cena odhadu je v tomto případě závislá na sazebnících banky, v některých případech je zdarma.

Znalecký posudek

Tento odhad pro vás může připravit pouze soudní znalec, jmenovaný soudem či ministrem vnitra. Jde o co možná nejobjektivnější stanovení hodnoty nemovitosti. Cena se odvíjí od užitých materiálů, stáří nemovitosti, druhu stavby. Výsledná cena je průnikem těchto a dalších kritérií a neovlivňují ji subjektivní měřítka jako např. výhled, nebo blízká průmyslová zóna. Částka, kterou si budete muset pro soudního znalce připravit, se odvíjí od oblasti a je smluvní, ale obvykle se pohybuje okolo 5.000 Kč. Tento posudek je v některých případech potřebný např. k daňovému přiznání daně z nabytí nemovitých věcí, tedy pro kupující nemovitosti.