Podle nařízení vlády je nájemce povinen provádět v bytě běžnou údržbu a drobné opravy. Čímž se myslí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle pokud byt užíváte, zejména tedy malování, tapetování, oprava omítek, čištění podlah, obkladů stěn, ale i čištění zanesených obkladů. Dále byste měli udržovat ve funkčním stavu i zařízení bytu, tedy kontrolovat funkčnost termostatických hlavic, kontrolovat hlásiče kouře a vodovodní baterie.

Drobné opravy

Drobné opravy jsou definovány v § 3 až 5 a jde o opravy bytu a vnitřního vybavení, které jsou součástí bytu a jsou ve vlastnictví pronajímatele. Drobné opravy jsou vymezeny konkrétním výčtem, ale i výší nákladů.

Přesný výčet oprav:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

Výše nákladů na drobné opravy

Do drobných nákladů počítají i další opravy bytu a vybavení, kdy je jednorázový limit na jednu opravu je určen ve výši 1.000 korun za jednu opravu (za jednu opravu se počítá i pokud na jedné věci vyměníte více součástek). Zároveň je určen maximální roční limit na drobné opravy, který se odvíjí od celkové výměry podlahové plochy. Jestliže tedy celková částka za drobné opravy dosáhne limitu 100 Kč/m2 podlahové plochy, tak opravy již hradí pronajímatel.  Podlahovou plochou se rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, jsou-li užívány výhradně nájemcem (např. komora na společné chodbě). Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Jak předcházet neshodám?

Pokud chcete předejít dohadování a neshodám můžete již do nájemní smlouvy zahrnout výčet položek, u kterých má opravy zajišťovat nájemce, zároveň je možné uvést přesnou výši ročního finančního limitu pro drobné opravy, vypočteného přímo pro konkrétní nemovitost. Také doporučujeme nemovitost projít a ukázat kde jsou uzávěry vody nebo plynu apod.