V dnešní době jsou v kurzu především domy s menšími pozemky či obecně menší pozemky, a to ze dvou prostých důvodů: 1) takový pozemek je levnější a za 2) většina zájemců o koupi chce na zahradě relaxovat a ne pracovat.

Když tedy prodáváte dům s pozemkem řekněme přes 1.800 m2, pak je pro Vás výhodnější pozemek u domu rozdělit, pokud to poloha nemovitosti umožňuje a prodat dům s menším pozemkem za atraktivnější cenu a pak nově vzniklý pozemek zvlášť jakožto stavební pozemek. Důležité je při rozdělení pamatovat na příjezdovou cestu k nově oddělením vzniklému pozemku.

Jak na to?

Na obecním úřadě si ověřte, zda obec, respektive stavební úřad obce povolí stavbu rodinného domu na odděleném pozemku a zda předběžně s rozdělením Vašeho pozemku souhlasí.

Zadejte inzerci jak na dům, tak i pozemek. Cenu za dům o něco málo zlevněte, aby byla pro kupující atraktivní. O své peníze však nepřijdete, máte přece v nabídce ještě samostatný stavební pozemek.

Až naleznete zájemce o dům či pozemek, pak kontaktuje Geodetickou kancelář a nechte pozemek rozdělit Geometrickým plánem. Geodetická kancelář v rámci své odměny zajistí i schválení Geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem. Celková cena za zpracování Geometrického plánu se pohybuje v rozmezí 5.000 – 10.000,- Kč, záleží na náročnosti.

Geometrický plán nechte potvrdit stavebním úřadem obce.

Vše je pak připraveno k podpisu kupních smluv. Při specifikaci předmětu převodu na kupních smlouvách uveďte nově vzniklá čísla pozemků, protože nezbytnou přílohou všech stejnopisů kupní smlouvy je právě onen Geometrický plán.

Následný postup je pak standardní – kupní smlouvu vložíte na příslušný katastrální úřad, který nemovitost převede na nového majitele a vše nově zakreslí do katastrální mapy.