Co to je PENB?

PENB označuje zkratku pro Průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o dokument, který zhodnotí spotřebu energií dané stavby. Slouží k ochraně spotřebitele a informuje případné zájemce o nemovitost o energetické náročnosti bytu nebo domu. Zájemce díky tomu získává hodnotu, od které lze odvodit roční náklady na energie. Hlavním výstupem průkazu je energetická třída, v jejímž výpočtu jsou zohledněny jednak materiály, použité na stavbu, tak i technologie využívané pro vytápění, chlazení, ohřev vody a osvětlení. Nemovitost je zařazena do jedné ze sedmi tříd - od mimořádně úsporné (A) po mimořádně nehospodárnou (G).

Jak průkaz vypadá?

Průkaz se skládá jak z podrobné textové části, tak z grafického znázornění energetické třídy budovy v podobě dvou stránek o velikosti A4, kde naleznete vyznačený stav hodnocené budovy a zařazení do příslušné třídy.

Kdy je PENB potřeba?

PENB potřebujete jako stavebník nové budovy, neobejdete se bez něj při větších rekonstrukcích, ale i ve chvíli kdy prodáváte nebo pronajímáte svůj byt či dům. Třída energetické náročnosti musí být uvedena již při uveřejnění inzerátu.

Přestože jako majitel domu nemáte energetický průkaz vyhotoven, musíte vy (popř. realitní makléř) „něco“ uvést. V tomto případě se uvádí nejméně hospodárná třída, tedy G. Povinnosti pořídit PENB se, ale tímto nevyhnete. Ze zákona máte povinnost předat jedno vyhotovení kupujícímu, nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Jak je tomu, ale při prodeji nebo pronájmu bytu? Ani zde se povinnosti předložit PENB nevyhnete. Průkaz by měl mít k dispozici vlastník budovy nebo SVJ. Nebudete tedy zadávat vypracování PENB jen na vaši bytovou jednotku, ale požádáte majitele budovy nebo SVJ o předložení průkazu. Pokud by se SVJ k vydání průkazu stavilo negativně, je možné po tom, co SVJ nepředloží průkaz ani po písemné výzvě, využít vyúčtování energií za 3 poslední roky. Případné sankce pak budou vymáhány po SVJ, ne po majiteli.

Výjimky

Jako všude i zde najdeme výjimky, kdy se pořizováním průkazu nemusíte zabývat. Jedná se především o stavby pro rodinnou rekreaci, které nejsou užívány celoročně. Odhadovaná spotřeba energie zde nepřesahuje 25% odhadované spotřeby při celoročním užívání.

PENB nemusíte také mít u budov postavených do roku 1947, ale pouze za předpokladu, že od té doby neprošly zásadní rekonstrukcí, či se neměnil například způsob vytápění.

Dále u malých domů do 50 m2 vytápěné plochy, památkových budov, budov pro bohoslužby a náboženské účely a u průmyslových a zemědělských budov s roční spotřebou do 700GJ.