Pozor na výjimky a specifika

Problematika odvodů daní je poměrně složitá a komplikovaná. A řekněme si upřímně – mezi plátci nikterak oblíbená. Navíc i zde existují určité výjimky a specifika, která vám mohou u finančního úřadu v případě jejich neznalosti pořádně zavařit. Pokud ve vašem případě představuje prodej nemovitostí hlavní příjem a tento příjem zahrnujete do svého obchodního majetku pro výkon samostatné výdělečné činnosti, níže uvedené situace se na vás bohužel nevztahují. Proto prodej nemovitosti dobře promyslete a vhodně naplánujte. Ale nyní již k samotným situacím.

Situace č. 1 – Bydleli jste zde alespoň po dobu 2 let

Jestliže v nemovitosti bydlíte alespoň po dobu 2 let, jste od daně z příjmu fyzických osob osvobozeni. Pokud jste nemovitosti obývali společně s manželkou a třeba se vaše cesty v průběhu let rozešly, stačí, když tuto podmínku splnil pouze jeden z vás. Nutno podotknout, že bydliště a trvalé bydliště se v tomto případě mohou a nemusí shodovat. Pokud se například čerstvý absolvent odstěhuje za prací do jiného města, může mít trvalé bydliště nahlášené stále u rodičů, ale prokazatelně obývá nemovitost v jiném městě.

Situace č. 2 – Prostředky získané z prodeje investujete do bydlení

V případě, že nemovitost neobýváte po dobu dvou let, ale finanční prostředky získané z prodeje použijete na uspokojení bytové potřeby, od platby daně jste opět oproštění. Uspokojení bytové potřeby v tomto případě znamená investici do nového domu či bytu, vybavení či jiné úpravy, jež prokazatelně souvisí s danou bytovou potřebou.

Situace č. 3 – Nemovitost vlastníte po dobu 5 let

Jestliže nesplňujete nic z výše uvedeného, nezoufejte! Pokud jste nemovitost vlastníte alespoň po dobu pěti let (!pozor! od 1.1.2021 se tato doba prodlužuje na 10 let), pak daň z příjmu fyzických osob opět platit nemusíte. Je ale potřeba doložit finančnímu úřadu odpovídající dokumenty (například list vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí apod.), na základě kterých může tuto skutečnost ověřit.

Situace č. 4 – Zdědili jste nemovitost, kde podmínky splnil zesnulý

Důvodů, proč prodáváte nemovitost po svém předkovi, může být více. Buďto vás k ní vážou bolestivé vzpomínky nebo chcete předejít sporům mezi jednotlivými dědici. Důvodem může být také skutečnost, že danou nemovitost nebudete zkrátka obývat nebo jednoduše potřebujete finanční prostředky. Pokud zemřelý splnil kteroukoliv z podmínek, které jsme uvedli v předchozích bodech, ani vy, jako dědic a prodejce nemovitosti, nemusíte platit daň z příjmu.

Co když podmínky nesplníte?

Pokud jste prodali nemovitost a žádnou z výše uvedených podmínek nesplňujete, pak je nutné podat k příslušnému finančnímu úřadu (vesměs k tomu, v jehož správním obvodu se daná nemovitost nachází) daňové přiznání s přesným vyčíslením daně (příjem dle § 10 – ostatní příjmy).