Krok č. 1 – upřesnění pojmů a ujasnění dojmů

Jak již samotné označení družstevního bytu napovídá, jedná se o majetek spadající do vlastnictví příslušného bytového družstva. Pro potřeby tohoto článku se tedy nebudeme bavit o prodeji družstevního bytu, nýbrž o převodu družstevního podílu.

Krok č. 2 – jak nastavit odpovídající cenu?

O družstevních bytech obecně platí, že jejich cena je o něco nižší než u bytů v osobním vlastnictví či ostatních nemovitostí. Této skutečnosti byste měli věnovat pozornost při nastavování optimální ceny. Ideální je, pokud se necháte inspirovat cenou družstevních bytů ve svém okolí.

Krok č. 3 – na řadu se dostávají dohody

Jakmile se vám na inzerát ozve potenciální kupec, domluvte se na osobní schůzce. Pokud vše klapne, můžete se věnovat sepsání smlouvy o převodu družstevního podílu. Vy jako prodávající byste měli zároveň potvrdit, že nemáte žádné závazky z minula, družstevní byt není vázán na třetí osobu (manžel, manželka, partner, partnerka, rodiče apod.) a neexistuje zde překážka v podobě věcného břemena či zástavního práva. Ideální je, pokud i tyto informace ukotvíte do výše popsané smlouvy. Připojit můžete také termíny pro vyklizení bytu a předání klíčů.

Pro oboustrannou jistotu doporučujeme sepsat také smlouvu o finančním vyrovnání, v níž se obě strany dohodnou na předání a převzetí konkrétní finanční částky.

Krok č. 4 – nepodceňujte důležitost úschovy

Úschova kupní ceny ve své podstatě funguje tak, že banka, notář či advokát od kupujícího převezme do dočasné úschovy příslušný finanční obnos a sepíše s ním smlouvu o úschově. Jakmile jsou splněny předem dané podmínky, peníze (nebo jejich část) jsou uvolněny prodávajícímu. Úschovu ovšem vyřešte ještě před tím, než zamíříte na družstvo!

Krok č. 5 – návštěva družstva

Nyní vás čeká návštěva bytového družstva, do jehož majetku byt spadá. Tam byste si měli nechat potvrdit Smlouvu o převodu družstevního podílu, většinou se totiž peníze z úschovy uvolňují na základě této smlouvy, podepsané všemi stranami a potvrzené družstvem.

Závěrečné rady a tipy:

  • Smlouva by měla přesně stanovit závazky obou stran do a po předání bytu, včetně vrácení případných přeplatků původnímu uživateli bytu.
  • Jako prodávající si také musíte zařídit zasílání pošty na novou adresu, odhlásit pojištění bytu a upravit pravidelné platby ze SIPO nebo z bankovního účtu.
  • Při převodu družstevního podílu (tedy z prodeje družstevního bytu) neplatíte žádné daně.
  • Družstvo po novém nájemníkovi požaduje zaplacení vstupního poplatku. Výše tohoto poplatku žádný právní předpis nestanoví, schvaluje jej členská schůze.
  • Jednotlivá družstva mohou mít různé požadavky co se týče smluv a formulářů, je tedy lepší spojit se s družstvem ještě před podpisem smluv a zjistit co vše bude pro převod družstevního podílu třeba.