Pokud máte pocit, že v minulosti nějaké nemovitosti (převážně se jedná o zemědělské pozemky) patřili vaší rodině, tak neváhejte a vše zkontrolujte! 
Přihlásit se k vlastnictví máte čas pouze do konce roku 2023, pak nemovitosti nenávratně propadnou státu. Celkem se jedná o 157 403 pozemků, 4 342 staveb.

 

Jaké je řešení? Jak nemovitosti najít?


Seznam nemovitostí, s nejasným majitelem, který se vždy jednou za půl roku aktualizuje, najdete na stránkách ÚZVSM https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici.
Zde můžete vyhledat, zda vašim předkům nebo vám samotnému nepatří nemovitost o které jste neměli tušení. Následně budete muset doložit dokumenty, které vás k vlastnictví opravňují. Pokud u sebe žádné takové listiny nemáte, čeká vás kolečko po matrikách, archivech a komunikace s úřady.
Jaké dokumenty zde budete hledat?
Především rodné, oddací a úmrtní listy, dědická řízení, kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí.
Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM, které vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt, kde je vyhledat a jak postupovat dále.
Obrázek1

Jak celý problém vzniknul?

V katastru nemovitostí u některých nemovitostí chybí zapsaný vlastník, nebo zapsaný je a není dostatečně identifikován. Celý tento problém vznikl v období 1948 až 1989. V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního pohledu dostačující.