Balkon

Balkon je konstrukce se zábradlím, která přečnívá přes obvodové zdi stavby. Všechny strany jsou bez nosných zdí. Boční stěny nejsou nijak zastíněny, balkon je tedy otevřen slunci, větru, dešti ale i pohledům sousedů, a to ze všech stran.architecture-1719526_640

Lodžie

V tomto případě se bavíme o zastropené plošině, pnuté mezi dvě nosné zdi. Od sousedů je oddělena právě těmito zdmi.  Máte tady větší soukromí a jste lépe chráněni před povětrnostními vlivy.building-2147254_640

Terasa

Jde o venkovní zpevněnou část stavby, jejíž umístění je nad úrovní terénu. Možností jsou i střešní terasy, kdy střecha nižšího podlaží je podlahou terasy. Tyto druhy teras vznikají často díky ustupujícímu vyššímu podlaží. Většinou se co do rozlohy s předchozími konstrukcemi nedá srovnat, na terase budete mít dostatek prostoru pro posezení, grilování, pěstování rostlin apod.

Jakými jinými způsoby se propojuje nebo propojoval interiéru s exteriérem?

Další možností, jak propojit váš byt s okolím jsou například francouzská okna. Jedná se o prosklené dveře, ve vyšších patrech zajištěné zábradlím. Výhodou je vyšší prosklená plocha a výhled.

Typickým prvkem z konce 19. století a počátku 20. století byla pavlač, v některých domech ji najdeme i dnes, a to především v nižších bytových domech s menším počtem obyvatel. Je to konstrukce domu, která vystupuje z nosné zdi. Otevřený předsazený prostor je používán jako přístup k bytům, nacházejícím se ve stejném patře. Nahrazuje společnou vnitřní chodbu.

Dříve často hojně využívaným způsobem, jak získat více světla do pokoje byl arkýř. Je to uzavřený článek, který vyčnívá z budovy. Od místnosti ne kterou navazuje není nijak oddělen.