Vázaná živnost

Návrh zákona by měl zajistit zkvalitnění práce realitních makléřů a posílit ochranu klientů. Zatímco dnes se realitním makléřem může stát každý, jelikož se jedná o volnou živnost, v budoucnu by se mělo jednat o živnost vázanou. Pro její výkon bude třeba určitého vzdělání, praxe, nebo zkouška. Realitní zprostředkovatelé budou muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Pokud ani jednu z předchozích možností současní nebo budoucí makléři nesplňují budou mít možnost získat osvědčení o profesní kvalifikaci na základě složení státem certifikované zkoušky. Zkouška by měla obsahovat část týkající se stavebního práva, oceňování nemovitostí a daní.

Povinné pojištění

Předkládaný zákon ukládá zprostředkovatelům mimo jiné povinnost pojištění. Makléř bude muset být po celou dobu výkonu činnosti pojištěn pro případ způsobení škody, a to nejméně na částku 1,75 milionu korun. Pokud by chtěl této povinnosti vyhnout, riskuje udělení pokuty až 1 milion korun.

Zprostředkovatelská smlouva

Nová pravidla by se měla týkat i výhradního zprostředkování.  Zatímco dnes není takové zprostředkování není nijak omezeno, po schválení zákona by smlouva o zprostředkování měla být uzavřena maximálně na 6 měsíců. Krom toho by měla taková smlouva obsahovat i jiné povinné náležitosti jako např. stanovení povinnosti realitního zprostředkovatele dokládat klientovi některé písemnosti (doklad o pojištění, výpis z veřejného seznamu atd.) nebo podrobnější úpravu provize.

Úschova

Návrh zákona o realitním zprostředkování původně obsahoval i omezení možností úschovy kupní ceny, a to jen na notářskou, advokátní nebo bankovní úschovu. Nakonec byl schválen zákon, který toto neobsahuje a dle informací z Ministerstva pro místní rozvoj jen realitní makléři a kanceláře nebudou smět vlastní úschovu nabízet.

Nyní tedy návrh zákona čeká cesta do Senátu a nakonec k prezidentovi. Pokud vejde v platnost přiblížíme podmínky tohoto podnikání ostatním státům EU, které mají pro realitní zprostředkování jasně vymezená pravidla. "Právě díky novému zákonu a novým podmínkám to nebude již podnikání v garážových podmínkách. Cílem je nastavit komunikaci mezi klienty a makléři a navrátit prestiž tomu oboru," uvedla dnes ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.