V zásadě máte tři možnosti. Prodávat nemovitost sami, a tím pádem si vše zajišťovat sami. To vás pravděpodobně bude stát spoustu vašeho času, mnoho starostí, zařizování a papírování.

Pokud se rozhodnete prodávat přes realitní kancelář, doporučujeme vám sepsat s realitní kanceláří zprostředkovatelskou smlouvu. A zde vyvstává otázka: „Uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu jako tzv. nevýhradní nebo výhradní (jinak exkluzivní)?“

Nevýhradní smlouva

Tato forma zprostředkovatelské smlouvy vypadá na první pohled lákavě, ale má svá úskalí.

V podstatě to znamená, že můžete svoji nemovitost nabízet přes vícero realitních kanceláří či sami přímo. Vaše nemovitost se objeví na realitních serverech vícekrát, bude více na očích potencionálních zájemců. Zároveň pro vás bude pracovat více makléřů. Ale je to opravdu to, co chcete? Opravdu chcete, aby vaše nemovitost figurovala na internetu vícekrát, ale pokaždé trochu jinak? Bude to na potencionální kupce působit seriózně? A budou všichni makléři, kteří nabízí vaši nemovitost, stoprocentně pracovat ve váš prospěch? Je možné, že díky tomuto postupu vaše nabídka v zástupu ostatních zapadne. Nebo ji prodáte za nižší cenu, protože realitní kancelář podsekne vaši cenu, aby právě oni měli nejvýhodnější nabídku...

Výhradní (Exkluzivní) smlouva

Pokud se rozhodnete podepsat výhradní smlouvu, souhlasíte s tím, že po dobu, na kterou jste smlouvu uzavřeli, nesmíte uzavřít jinou zprostředkovatelskou smlouvu ohledně dané nemovitosti s jiným zprostředkovatelem, ani ji nesmíte prodat sami. Zároveň byste měli mít kompletní servis ze strany realitní kanceláře. Vaši nemovitost bude nabízet jeden makléř, který by měl nemovitosti i vám věnovat dostatečnou pozornost. Obvykle si takový makléř najme fotografa, aby vaši nemovitost zachytil v tom nejlepším světle, vaši nemovitost před focením nachystá (např. pomocí metody Home staging), připraví půdorysy nemovitosti, natočí videoprohlídku a zajistí její propagaci na internetu. Zároveň je vázán k tomu, aby nabízel nemovitost jen za podmínek domluvených ve smlouvě.

Co by měla smlouva o zprostředkování obsahovat?

Než se rozhodnete smlouvu podepsat, určitě si ji pečlivě prostudujte a dbejte i na výběr realitní kanceláře, se kterou smlouvu uzavíráte (je RK členem Asociace realitních kanceláří ČR?, kde všude RK inzeruje?, jaké má RK reference?, jaké má RK právní zázemí?, jaké doplňkové služby RK nabízí? apod.). Pokud se Vám nějaký bod nebude zdát, žádejte o jeho opravu.  

Zprostředkovatelská smlouva by určitě měla obsahovat:

  • identifikační údaje obou stran;
  • specifikace nemovitosti;
  • pěvně stanovenou cenu, se kterou může zprostředkovatel hýbat pouze po písemném souhlasu prodávajícího;
  • výši provize;
  • dobu platnosti (smlouva by měla být na dobu určitou);
  • specifikace služeb, které budou ze strany zprostředkovatele poskytovány (návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní, návrh kupní smlouvy, návrh na vklad do katastru nemovitostí, zapracování připomínek obou smluvních stran, zaplacení kolku na katastru a ověření podpisů, podání smluv společně s návrhem na příslušný katastr nemovitostí, zajištění advokátní úschovy peněz, vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a jeho podání na příslušný finanční úřad, přehlášení vody, plynu, elektřiny).

Nedoporučujeme podepsat smlouvu na dobu neurčitou, smlouvu obsahující neúměrně vysoké pokuty nebo smlouvu, která opravňuje realitní kancelář snižovat cenu nemovitosti bez vašeho souhlasu. Pokud naleznete ve smlouvách závazek na úhradu nákladů za neprodanou nemovitost, případně povinnost uhradit v tom samém případě provizi, rozhodně nic nepodepisujte!